ข้อมูลสินค้า: PLC11601323SP2B2

1:16 1260-1650 um, 2mm/2mm, SC/APC-SC/APC, 1.5 m/1.0m, BOX

1:16 1260-1650 um, 2mm/2mm, SC/APC-SC/APC, 1.5 m/1.0m, BOX

ผู้ผลิตสินค้า: จีน

กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา: 4,280.00 บาท (รวม VAT 7.00%)