ข้อมูลสินค้า: PLC1080132332B1

1:8 1260-1650 um, 2mm/2mm, SC/APC-SC/APC, 2.0m/2.0m, BOX

1:8 1260-1650 um, 2mm/2mm, SC/APC-SC/APC, 2.0m/2.0m, BOX

ผู้ผลิตสินค้า: จีน

กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา: 1,926.00 บาท (รวม VAT 7.00%)