ข้อมูลสินค้า: PLC10401121SP2T4

1:4 1260-1650 um, 900/900, SC/APC-SC/APC, 1.5 m/1.0 m, T4

1:4 1260-1650 um, 900/900, SC/APC-SC/APC, 1.5 m/1.0 m, T4

ผู้ผลิตสินค้า: จีน

กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา: 1,605.00 บาท (รวม VAT 7.00%)