ข้อมูลสินค้า: PLC1020114124T4

1:2 1260-1650 um, 900/900, FC/APC-FC/APC, 1.5 m-1.0 m, T4

1:2 1260-1650 um, 900/900, FC/APC-FC/APC, 1.5 m-1.0 m, T4

ผู้ผลิตสินค้า: จีน

กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา: 1,284.00 บาท (รวม VAT 7.00%)