การจัดส่งสินค้า

นโยบายจัดส่งสินค้า

 

1.) ลูกค้ามารับสินค้าที่บริษัท แผนที่

2.) จัดส่งผ่าน ไปรณีย์ไทย (พัสดุลงทะเบียน หรือ EMS)

3.) จัดส่งผ่าน บริษัทขนส่งเอกชน (TNT, DHL, Kerry Logistic) 

 

หลังจากที่บริษัทได้ ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งสินค้าภายใน 2 วันทำการ

และจะแจ้ง Tracking Number ผ่านทาง E-mail โดยเร็วที่สุด

 

หมายเหตุ

กรณีสินค้าสูญหาย หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง หากตรวจสอบจนถึงที่สุดแล้ว และไม่ใช่เป็นความผิดของลูกค้า

บริษัท จะดำเนินการเรียกร้องชดใช้ค่าเสียหายจากไปรณีย์ให้ และส่งของทดแทนโดยเร็วที่สุด