เกี่ยวกับเมกะเฮิร์ทซ์

บริษัท เมกะเฮิร์ทซ์ จำกัด เป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์และโทรคมนาคม
 
สินค้าของบริษัทฯครอบคลุมถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับโครงข่ายสื่อสารทั้งโครงข่ายสายทองแดง และโครงข่ายไฟเบอร์ ออปติค, อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก (Surge Protection), อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร(Circuit Protection), อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน, ตลอดจนอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ชนิดต่างๆ
 
หน่วยงานที่ใช้อุปกรณ์ของบริษัทมีตั้งแต่ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม หน่วยงานไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานตลอดจนบ้านอยู่อาศัยทั่วไป
 
นโยบายของบริษัทฯคือการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา และบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ